GAMES

UKR National Championship 2018/2019

Country: Ukraine
Sex: Male
Age: Seniors

Regular Season /

Team Points Pts Matches Sets Points Set Ratio Point Ratio
Played Won Lost Won Lost Won Lost
1 Barkom-Kazhani LYVIV 6 2 2 0 6 0 150 105 6.0 1.43
2 Podillya Ecodom 6 2 2 0 6 0 150 121 6.0 1.24
3 VK VINNYTSIA SC VINNITSA 6 2 2 0 6 0 150 123 6.0 1.22
4 Novator KHMELNITSKY 6 2 2 0 6 1 168 151 6.0 1.11
5 Khimprom SUMI 0 2 0 2 1 6 151 168 0.17 0.9
6 VSK Yurydychna Akademiya KHARKIV Law Academy KHARKIV 0 2 0 2 0 6 123 150 0.0 0.82
7 SVK Burevisnik-SHVMS CERNIGIV 0 2 0 2 0 6 121 150 0.0 0.81
8 SK Favoryt LUBNY 0 2 0 2 0 6 105 150 0.0 0.7